чети книга онлайн - Up From Slavery: An Autobiography - безплатно четене на книга online

Up From Slavery: An Autobiography online книга - книга download pdf Up From Slavery: An Autobiography - безплатни електронни книга на английски език Up From Slavery: An Autobiography
https://facebook.com/abpnews
https://instagram.com/maccosmetics
безплатни електронни книга за сваляне Up From Slavery: An Autobiography

Up From Slavery: An Autobiography

Mots clés
Супер! Звуков Модел На Думите. Български Език 1. Клас Up From Slavery: An Autobiography ebooks bg Up From Slavery: An Autobiography безплатни online книга Up From Slavery: An Autobiography  книга online четене Публиката избира своя любима фотография от конкурса Хубава София” до 11 септември. През него беше преметната онази служебна пъстра одежда, на която не можа да научи названието. Изобщо тя не знаеше названията на нито един църковен атрибут, църквите не я интересуваха, интересуваше я само той -- посланикът на бога на туй натикано в скалите, пясъците а вълните градче. Up From Slavery: An Autobiography Нямаше защо да пее, беше на десет метра пред ковчега. Мъртвецът и опечалените негови близки можеха да виждат само гърба му, но свещеникът изпълняваше добросъвестно задължението си и пееше. Очите му се засмяха. В тях се запалиха потайните свещички на страстта, а в същото време лицето му изразяваше сдържаност, то вършеше работата си, задължението си. Той се обърна към процесията. Up From Slavery: An Autobiography  книга онлайн безплатно сваляне Два мръснобели коня се бяха оклюмали пред катафалка с избелял черен цвят. На капрата седеше безгрижен човек без възраст, с мършаво брадясало лице, облечен в бяла риза а черен панталон, изобщо тази риза беше единственото бяло петно в спектакъла. Няколко мъже в овехтели тъмни дрехи, а другите, облечени в дебели и груби празнични костюми, носеха ковчега. Up From Slavery: An Autobiography В ковчега спокойно лежеше старица с едро месесто лице без бръчки и без особена умора от живота. Нейното лице излъчваше по-скоро упреци и предупреждения към близките млади хора, но за какво, не се разбираше; така си представи работите Юла. Юла се стараеше да проумее какво се прави в момента с мъртвата.  книга free download Up From Slavery: An Autobiography Up From Slavery: An Autobiography безплатни електронни книга за сваляне Up From Slavery: An Autobiography Up From Slavery: An Autobiography Носачите на ковчега сякаш го размахаха и го обърнаха по всички посоки. Може би посочваха градчето на мъртвите й очи, искаха да го види за последен път. Наистина те напущаха старата му част а им предстоеше да навлязат в новата, но нещо на Юла подсказа, че за придружителите на мъртвата жена градът свършва дотук, новата му част не ги интересуваше, за тях тя бе измислица. Да, те повдигаха ковчега а старицата видя омаскарената му фасада, пълна с компромиси и конформизъм. Нямаше ги вече искрените дъсчени къщи със скромно, малко срамежливо изражение, с леките тесни прозорчета, от които поглеждаха плахите очи на човека, изправен пред стихията.
Up From Slavery: An Autobiography книга за четене онлайн
Там сега зееха огромни прозорци и тераси, някъде се виждаше и стара турска керемида, но навсякъде блестяха червените редици на новите керемиди и към небето се втурваха причудливо навитите тръби на телевизионните антени. Тук-там се подаваше лицето на някоя реставрирана къща, ухаеща на нови дъски, бес дървояди. Той се обърна към Юла. Наложи се, ще ти обясня. Хазаите те чакат, всичко е готово. Да. Да, ти винаги обещаваш в началото, а после ме забравяш, все тогава става нещо важно с жена ти, все тогава трябва да се заемеш със сина си, нали те знам какъв си. Моля ти се, този път ще ти отделя повече дни. На погребението присъствуваха имате възможност би сто души. Лицата на жените бяха бели, а лицата на мъжете загорели а груби, прилични досущ на лица на мафиозите от остров Сицилия. Боже мой, помисли си Юла, все едно че виждам погребение на човек от мафията. Тогава тя направи едно откритие за местните жители; внезапно й хрумна, че и те са нещо като мафия, която се държи здраво един за друг, правят се, че те приемат, а те държат далеч, само като клиент. Най-близките хора на мъртвата плачеха искрено, личеше си, че я жалеха наистина, че в тази мафия дори старците не можеха да се чувствуват самотни, тук никой не можеше да се чувствува самотен, за тях самотата е нещо непознато, неразбираемо. Лицето на мъртвата беше доволно. Up From Slavery: An Autobiography Най-после положиха ковчега в катафалка и хората тръгнаха по-бързо. Вече оставаше само разстоянието до гробищата. Къде са гробищата, Юла щеше да разбере сега. Тръгна с куфара си край него, на пет крачки от неговата кадилница а на десет крачки пред придружителите на покойната. Така, на десет крачки от смъртта, двамата влюбени вървяха и си разказваха редица хубави неща. Не, отвърна тя а му показа тежкия куфар. Тежи ти. Добре де, тежи ми, но аз те обичам. Тя си спомни, че с мъже се говори категорично а само с отричане. Никак, рече решително тя, дори и не съм си помисляла да ти изневеря. Точно така, мислеше си Юла, като вървеше край своя любим, висок и снажен представител на бога и сам полубог. Ако е вярно, че не си ми изневерила, ще ти бъда много благодарен, рече посланикът на бога. Не искам в бога, закълни се в нещо друго. Юла влезе в първия двор и помоли за куфара, изхвърча навън и тръгна с лекота. Този път той запя отново. Тя слушаше гласа му, опиваше се и от време на време поглеждаше с любопитство към върволицата. Вече не плачеше никой или почти никой, всеки пазеше сълзите си за гробищата. Не се заклеваш, което означава, че си ми изменила, а то неведнъж, рече той, докато пееше. Up From Slavery: An Autobiography online книга за четене В момента е един от най-щастливите ми дни, отвърна тя, защото те виждам на погребение. Тълпата вървеше по асфалта, но след всъщност се отдели надясно по мек, още нов път, нагоре, по билото на изящно изваян хълм. Гробището беше ново, още ги нямаше сенките, дърветата бяха само фиданки, слънцето свободно се люлееше върху кръстовете. Up From Slavery: An Autobiography безплатно изтегляне на книга
Informations sur le fichier
  1. Dernière installation 14 minut temu
  2. Taille du fichier 46937 Mo
  3. Téléchargements fois 2576
  4. 29290 personnes ont été ajoutées aux favoris

D'autres ont également téléchargé

© ebooks-bg-bulgarian.club 2019 - Tous droits restreints
Pour afficher la page, désactivez adblock!
Pour afficher la page, désactivez adblock!
Montre moi comment faire
Instructions pour désactiver AdBlock
Suivez ces étapes pour désactiver AdBlock sur notre site.
Cliquez sur l'icône appropriée pour apprendre à le faire.
biscuits
Nous utilisons des cookies (cookies) afin que notre site fonctionne mieux.
Apprendre encore plus