безплатно четене на книга ebooks bg - книга на български език ebooks bg - изтегляне на електронни книга ebooks bg

книга онлайн - online книга - книга онлайн pdf

Издателство Изкуства безплатни книга онлайн четене на книга безплатно 14. Детерминирано моделиране на факторни системи (факторни детерминирани модели). Типично за сайтовете за колективна електронна търговия е, че те оформят предлагането на стоки и услуги според мястото, на което се предоставят, т. е. предлагат се локални стоки и услуги. Определено е точно мястото на изпълнение -- градът, а според големината му и кварталът, в който се предлага конкретна стока и услуга.  безплатни електрони книга  безплатно четене на книга online 3. Tърговец, предлагащ стоки и услуги и потребител. В следващите редове ще бъде разгледано съдържанието на гореспоменатите правоотношения. Правоотношението между страните се поражда от договор за ползване на сайт. По силата на това съглашение доставчикът поема задължение да осигури непрекъснат достъп до услугите, които предоставя, а потребителят поема задължения, свързани с достъпа до тези услуги.  безплатни електрони книга  online книга за четене free
ebook bg
 безплатни книга за теглене  безплатни електрони книга електронни книга online електронни книга за kindle  безплатни електрони книга  книга онлайн free четене на книга online безплатни книга  електронни книга online  безплатни електрони книга Самото съдържание на договора е типизирано за всички потребители, т. е. представлява договор при общи условия. Договорът е двустранен; сключва се посредством отправено електронно изявление; престационен; безвъзмезден; с продължително изпълнение. Съгласно чл. 4 от закона доставчикът на услуги се задължава да осигури безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи. изтегляне на pdf книга сваляне безплатно Съществуват и други задължения, като тези, посочени в чл. 6, чл. 9, чл. 20 ЗЕТ. Електронното заявление се записва на носител, който позволява то да се възпроизвежда. По този начин е съставен електронен документ (чл. След създаването на електронен документ, в който се съдържа съгласието на потребителя да се обвърже правно с предоставените му предварително общи условия, е изпълнено изискването за форма ad solemnitatem. online книга за четене книга за четене онлайн безплатно Причината за всъщност е, че според чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ. Потребителят има съществени задължения, свързани с реда за закупуването и използването на ваучер или купон. Така например, на него му е забранено да продава, изменя, възпроизвежда закупен ваучер или купон а др. Правата на потребителя са съответно задължения на собственика на уебсайта. Доставчикът има също задължение да изпрати на електронната поща на потребителя „закупения ваучер или купон, който следва да бъде разпечатан. Друго задължение, което той има, е да не разкрива лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен ако потребителят предварително се е съгласил или ако националното законодателство го предвижда. безплатни електронни книга download online книга за сваляне За някои доставчици е от изключително значение коректността и добросъвестността в отношенията им с потребителите. Първата е да му бъдат възстановени средствата, платени за закупуване на ваучер или купон, по начина на първоначалното плащане, т. е. касово или безкасово. Втората -- да предоставя възможността на потребителя да закупи или доплати бъдещ ваучер или купон с виртуални пари, които се зачисляват във виртуалната разплащателна сметка на потребителя. Ако отношенията между страните са трайни, е възможно да се сключи договор за търговско представителство. Тъй като в повечето случаи страните по него са търговци, ще се приложат чл. 32-48 на Търговския закон. Доставчикът се задължава да извърши възложените му действия, като съблюдава интересите на доверителя (чл. Той следва да спазва дадените указания, т. е. не може да променя условията, които търговецът е поставил, за да сключи договор. онлайн читанка книга онлайн Доставчикът има задължение да предаде това, което е получил от потребителя по сделката (чл. Доставчикът има право да получи възнаграждение. То се уговаря като част от продажната цена на ваучера или купона, а самата сума постъпва по негова банкова сметка. След като удържи задължението на търговеца спрямо него, той прехвърля заплатеното по сметка на търговеца. online kniga електронни книга безплатно теглене
https://instagram.com/vindiesel
https://facebook.com/HotelT
© ebooks-bg-bulgarian.club 2019 - Tous droits restreints
Joomla!®

Pour afficher la page, désactivez adblock!

Pour afficher la page, désactivez adblock!
Montre moi comment faire

Instructions pour désactiver AdBlock

Suivez ces étapes pour désactiver AdBlock sur notre site.
Cliquez sur l'icône appropriée pour apprendre à le faire.
biscuits
Nous utilisons des cookies (cookies) afin que notre site fonctionne mieux.
Apprendre encore plus